jueves, 22 de julio de 2010

Publicació dels Dossiers de l'Observatori del Paisatge


BUTLLETÍ BIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 24


Extret de la web de l'Observatori del Paisatge

Dossiers

Els dossiers digitals recullen, ordenen i fan disponibles la principal informació existent a internet sobre diverses temàtiques paisatgístiques, tot incloent les iniciatives, i entitats i institucions relacionades amb la matèria. Amb tot, vol esdevenir un espai de referència per a persones especialitzades i per al públic en general.

Des de la seva creació, els dossiers han anat incrementant el seu contingut gràcies a la valuosa col·laboració d’institucions, entitats i particulars. L’Observatori del Paisatge està preparant en aquests moments altres dossiers sobre temàtiques diverses.

El present dossier és un recull dels principals webs sobre iniciatives, projectes, institucions, entitats i grups d'investigació vinculats a paisatges sonors de Catalunya, l'Estat espanyol i la resta del món.

http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/cat/index.php