jueves, 24 de febrero de 2011

Referents de Radio Art

En aquest article anirem acumulant les emissores i emissors:  

http://rwm.macba.cat/ RWM és un projecte radiofònic del MACBA que explora les possibilitats d'Internet i el mitjà de la ràdio com a possibles espais de síntesi i d'exposició.
Els programes de RWM estan disponibles per a l’escolta a la carta (sota demanda), per descàrrega i per subscripció mitjançant podcast.


// /////  ////////////////////////////////// //    /////    /////// ///////  //////////////////////////////////////      /////////////

http://www.arssonora.es/  El programa: Un oído atento al arte sonoro español e internacional, con referencia especial al arte radiofónico y a la creación con medios electrónicos.  Director y presentador: Miguel Álvarez Fernández. Emisión:Noche del viernes al sábado de 01h00 a 02h00 en (Radio Clásica).

// /////////////////////////////////////// //    /////    /////// /////////////////////////        ///////////////////////////////////


http://radioartnet.net/11/  projecte de Pepe IGES

// /////  ////////////////////////////////// //    /////    /////// /////////////////////////////////// //    /////    /////// ///////

http://www.radioimaginamos.org/