martes, 9 de febrero de 2010

Ear to the groud

Per anar fent boca...
En aquest video veiem com la inspiració apareix gràcies a la receptivitat a un estímul sonor i ens mostra la passió que pot despertar-se quan comencem a escoltar els materials que tenim al nostre voltant cada dia. Quan la pàgina de www.paisatgesonor.com torni a funcionar, escoltarem algunes mostres del que incloem en la categoria de "materials", que evidentment són un dels aliments bàsics de la composició electroacústica i la música concreta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario